مادر طراحی ماشین مرسدس احساسی در ماشین

مادر: طراحی ماشین مرسدس احساسی در ماشین سرگرمی ماشین

گت بلاگز اخبار حوادث 50 سوگند علیه زن متهم به شوهرکشی

 50 نفر قسم خوردند زنی که متهم است به خاطر خرید کره با شوهرش درگیر شده است و او را کشته، قاتل است و انکارهایش دروغ است. 

50 سوگند علیه زن متهم به شوهرکشی

عبارات مهم : زندگی

50 نفر قسم خوردند زنی که متهم است به خاطر خرید کره با شوهرش درگیر شده است و او را کشته، قاتل است و انکارهایش دروغ است.

به گزارش شرق، پرونده این زن از سال 94 به جریان افتاد. با وجود اینکه زن جوان بارها گفت که مرتکب قتل نشده، پرونده از موارد لوث آشنا شد؛ در نهایت اولیای دم ابتدا 46 نفر و سپس چهار نفر را معرفی کردند که به خداوند و قرآن کریم قسم خوردند که زن جوان مرتکب قتل شده است هست. طبق قانون این قسم ها درست بود. این پرونده دوم فروردین 94 به جریان افتاد. در آن وقت همسایگان این زن 34 ساله که با فریادهای او به منزل اش رفته بودند، با مشاهده پیکر خونین شوهر 30 ساله اش به نام سامان عنوان را به پلیس خبر دادند. بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی تحقیق از همسر او شروع شد.

حمیده در نخستین بازجویی ها مدعی شد همسرش خودکشی کرده هست. او گفت: من و شوهرم هشت سال قبل در شهرستان با هم ازدواج کردیم و جهت زندگی به پایتخت کشور عزیزمان ایران آمدیم. زندگی بدی نداشتیم؛ ولی چون فرزند دار نمی شدیم، اختلاف های مان شدت گرفته بود. میثم بی کار بود. در این مدت من با خیاطی تلاش کردم زندگی را بچرخانم. با وجود اینکه خانواده شوهرم من را به خاطر اینکه چهار سال از شوهرم بزرگ تر بودم، تحقیر می کردند؛ ولی من فقط به علت اینکه شوهرم را دوست داشتم، زندگی کردم.

50 سوگند علیه زن متهم به شوهرکشی

حتی به خاطر او عنوان ناباروری اش را به کسی نگفتم؛ چون در بین فامیل اعتمادبه نفسش را از دست می داد؛ بااین حال خانواده شوهرم که فکر می کردند مسئله از من هست، از شوهرم می درخواست کردند که من را طلاق بدهد.

صبح روز اتفاق او بر سر اینکه آیا جهت صبحانه کره نخریده ام، با من دعوا کرد و ناگهان به آشپزخانه رفت و با چاقو چند ضربه به سینه اش زد. من هم وحشت زده از همسایه ها کمک خواستم.

 50 نفر قسم خوردند زنی که متهم است به خاطر خرید کره با شوهرش درگیر شده است و او را کشته، قاتل است و انکارهایش دروغ است. 

این زن بعد از بازداشت به اتهام قتل همسرش در دادگاه محاکمه و به درخواست مادر شوهرش به قصاص محکوم شد؛ ولی حکم صادرشده در دیوان عالی کشور تأیید نشد. به این ترتیب پرونده جهت پیگیری دوباره به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران فرستاده شد.

او در آن جلسه محاکمه که در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تشکیل شده است بود، پای میز محاکمه ایستاد و در برابر قضات گفت: سامان مدتی بود اعتیادش را ترک کرده بود؛ ولی قرص مصرف می کرد. او هر بار به بهانه ای با من درگیر می شد. چون روز ششم عید مراسم خوش حالی عروسی برادرزاده ام بود، از شوهرم خواستم جهت شرکت در مراسم خوش حالی عروسی به شهرستان برویم؛ ولی او بهانه گیری می کرد . همسرم چند بار نظرش را راجع به رفتن به سفر عوض کردن داد و سر همین عنوان تا نیمه شب با هم درگیر بودیم.

من صبح سریع جهت خرید از منزل بیرون رفتم . هنگامی که به منزل برگشتم، جهت سامان صبحانه آماده کردم . او هنگامی که دید کره نخریده ام، بار دیگر عصبانی شد. به او گفتم فراموش کرده ام کره بخرم؛ ولی او قبول نکرد و دعوا اوج گرفت. او در نهایت خودکشی کرد.

50 سوگند علیه زن متهم به شوهرکشی

در نهایت کار به مراسم قسامه کشید و اولیای دم اعلام کردند 50 نفر از نزدیکان نسبی آنها حاضر به قسم خوردن هستند. آخر این 50 نفر هم قسم خوردند؛ به این ترتیب وقت جهت بیان آخرین دفاع از سوی متهم تعیین شد تا قضات دراین باره رأی خود را صادر کنند.

 50 نفر قسم خوردند زنی که متهم است به خاطر خرید کره با شوهرش درگیر شده است و او را کشته، قاتل است و انکارهایش دروغ است. 

واژه های کلیدی: زندگی | پرونده | دادگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz