مادر طراحی ماشین مرسدس احساسی در ماشین

مادر: طراحی ماشین مرسدس احساسی در ماشین سرگرمی ماشین

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تحلیلی متفاوت راجع به خروج آمریکا از برجام ، این سگ خیس، گربه نیس

مردی سحرگاه بیدار شد تا جهت عبادت راهی مسجد شود. خواست پوستین به تن کند که دید سگی با موهای خیس بر پوستین خوابیده است و ناگزیر بی پوستین خواست که خروج کند. هو

تحلیلی متفاوت راجع به خروج آمریکا از برجام ، این سگ خیس، گربه نیس

این سگ خیس، گربه نیس / تحلیلی متفاوت راجع به خروج آمریکا از برجام

عبارات مهم : سیاسی

مردی سحرگاه بیدار شد تا جهت عبادت راهی مسجد شود. خواست پوستین به تن کند که دید سگی با موهای خیس بر پوستین خوابیده است و ناگزیر بی پوستین خواست که خروج کند. هوا بسیار سرد بود و بازگشت، با عصا به سگ زد و سگ از روی پوستین برخاست. نماز و عبادت با پوستین نجس شده است با موی خیس سگ امکان نداشت. ولی در آن تاریکی پیش خود گفت «انشاءالله گربه بود.»

مردم می پرسند «بعد از خروج آمریکا از برجام چه می شود؟»، دلواپس اند و سؤال مهم جهت مدیران و حاکمیت این است که «چگونه باید با این نگرانی مردم مواجه شد؟» نخستین نوع تصویر العمل هایی بسیاری از مقامات و مسئولین در یک ضرب المثل فارسی خلاصه می شود: «انشاءالله گربه بود.» آخر خوش بینی، انگار نه انگار اتفاقی افتاده هست؛ فقط یک بانگ بلند است «آسوده بخوابید که ما بیداریم.»

تحلیلی متفاوت راجع به خروج آمریکا از برجام ، این سگ خیس، گربه نیس

این شیوه مواجهه با مسأله خروج آمریکا از برجام نادرست هست. تفاوت است میان دعوت به آرامش و القای خوش بینی، آن هم در جامعه ای که پر از بی اعتمادی هست. کادر پروازی هر هواپیمای مسافربری علی رغم آن همه دقت در صنعت هوایی و اطمینان از سلامت هواپیما و رعایت استانداردهای پرواز، به هنگام شروع پرواز به مسافران چندین توصیه ایمنی ارائه می کنند و از ایشان می خواهند در طول پرواز کمربندهای ایمنی خود را بسته نگه دارند. مهماندار جهت مسافران سفری لذت بخش آرزو می کند ولی هرگز نشنیده اید مهماندار بگوید «مسافران عزیز هر کاری دوست داشتید انجام دهید، خیا ل تان راحت، ما هستیم.»

ترامپ با خروج از برجام به اعتبار آمریکا ضربه زده، عهدشکنی آمریکا آشکار شده، شکاف میان اروپا و آمریکا پدید آمده، شکاف در داخل آمریکا هم ایجاد و درستی مواضع کشور عزیزمان ایران در دنیا معلوم شده، ولی هیچ کدام این ها همه تهدیداتی را که علیه کشور وجود دارد برطرف نمی کند. آمریکای بی اعتبارشده، هنوز قدرت اول نظامی، اقتصادی و سیاسی دنیا است.

مردی سحرگاه بیدار شد تا جهت عبادت راهی مسجد شود. خواست پوستین به تن کند که دید سگی با موهای خیس بر پوستین خوابیده است و ناگزیر بی پوستین خواست که خروج کند. هو

اتحاد قابل ملاحظه ای در درون کشور ایجادشده و نخبگان بسیاری آماده اند تا با سیاست های اصولی کشور همگام شوند. مسأله کشور عزیزمان ایران در میان هست. من پیش تر نوشته ام که بخش عمده پرسشها ما ناشی از شرایط داخلی است و باید در فرایند «سیاسی/سیاستی» داخلی آن ها را حل کرد. مسأله نظام بانکداری، حقوق شهروندی، اصلاحات قضایی، محیط زیست، منابع آب، نظام آموزش و عملکرد دانشگاه ها، صندوق های بازنشستگی، فساد، نظام انتخابات و بسیاری پرسشها که چهار دهه است روی دست ما مانده اند، بسیار زیاد از آن که تحت تأثیر تحریم ها باشند یا آمریکا نقشی در خلق آن ها داشته باشد، محصول بدکرداری، بدتصمیمی، بدمصرفی، بدسلیقگی، بداخلاقی، بدفهمی و بدارتباط گیری ماست.

وقت آن است که با مردم طرح مسأله شود. مسأله ها در اتاق های دربسته، بر بستر جامعه ای که سراسر سوءظن به تصمیم ساز و تصمیم گیر هست، حل نمی شوند. مردم را به آرامش فرابخوانید ولی نگویید «آسوده بخوابید و آب ته دل تان تکان نخورد، ما هستیم.» بگویید «ما هستیم، جهت آن که با شما به تدریج راجع به ابعاد مسائلی که داریم، ظرفیت هایی که موجود هست، اشتباهاتی که همه با هم (از جمله مردم) مرتکب شده است ایم، حرف بزنیم؛ و راجع به راه حل ها به توافق برسیم.»

خروج ترامپ از برجام، اتحاد آمریکا، اسرائیل و عربستان، بر بستر جامعه ای پرمشکل، گردنه ای نیست که بدون مردم به سلامت از آن عبور کنیم؛ و مردم به شرط دانستن، به حساب آمدن، به بازی گرفته شدن، احساس تأثیرگذاری و برداشتن گام های تدریجی به سمت اعتمادسازی، همراهی خواهند کرد.

تحلیلی متفاوت راجع به خروج آمریکا از برجام ، این سگ خیس، گربه نیس

تهدیدهای خروج آمریکا از برجام را می توان در کنار نخبگانی با همه سلائق و ایده ها، با آزاد گذاشتن فضا جهت سخن گفتن راجع به پرسشها و با اعتمادسازی گام به گام، به وقت هایی بدل کرد. وقت سخن گفتن به صراحت هست، راجع به آن چه بر ما گذشت؛ و آن چه در پیش هست. وقت آن است که بگوییم آرام باشید ولی کمربندها را در طول پرواز باید بسته نگه دارید. وقت اعتمادسازی از اوج و جلب حمایت از مردم هست. همه نخبگان را فرابخوانید، حرف های تند و آرام ارزش را – حتی اگر ناصحیح و از سر بی اطلاعی می دانید – گوش کنید. بگذارید همه اصلاحات ضروری، همه اصلاحات نهادی، در گفت وگوی صریح میان مردم، نخبگان، بوروکرات ها و همه ارکان سیاست آشکار شوند. اطمینان دارم جهت بخشی از آن ها اصلا ً نیندیشیده ایم و راهکاری نداریم ولی راه حل ها بعد از طرح مسأله ها خلق می شوند.

روزهایی دشوارتر از گذشته در پیش هست، صریح باشیم، امیدوار ولی نه خوش خیال. مردم را به امیدواری، سخت کوشی و استقامت فرابخوانید آن گاه که وقت تهیه آن انجام شد تا به اندازه کافی سخن ارزش شنیده شود. باور کنیم «این سگ خیس، گربه نیس.»

مردی سحرگاه بیدار شد تا جهت عبادت راهی مسجد شود. خواست پوستین به تن کند که دید سگی با موهای خیس بر پوستین خوابیده است و ناگزیر بی پوستین خواست که خروج کند. هو

دکتر محمد فاضلی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی*

تحلیلی متفاوت راجع به خروج آمریکا از برجام ، این سگ خیس، گربه نیس

عصر کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: سیاسی | پرواز | آمریکا | مسافران | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz