مادر طراحی ماشین مرسدس احساسی در ماشین

مادر: طراحی ماشین مرسدس احساسی در ماشین سرگرمی ماشین

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی در تحقیقات خود به‌ شرکت یافتگی اعتراض‌های دی ماه نرسیدیم،حتی در مشهد / وزیر کشور

روزنامه کشور عزیزمان ایران با رحمانی فضلی وزیر کشور مصاحبه ای انجام داده است.بخشی از مصاحبه را می خوانید:

در تحقیقات خود به‌ شرکت یافتگی اعتراض‌های دی ماه نرسیدیم،حتی در مشهد / وزیر کشور

وزیر کشور:در تحقیقات خود به شرکت یافتگی اعتراض های دی ماه نرسیدیم،حتی در مشهد

عبارات مهم : امنیت

روزنامه کشور عزیزمان ایران با رحمانی فضلی وزیر کشور مصاحبه ای انجام داده است.بخشی از مصاحبه را می خوانید:

در تحقیقات خود به‌ شرکت یافتگی اعتراض‌های دی ماه نرسیدیم،حتی در مشهد / وزیر کشور

بعد از اعتراض های دی ماه، مدیر جمهوری خواستار ارائه گزارش دقیق و جامعی از حوادث رخ داده، افرادی که در این درگیری ها کشته یا زخمی شدند، همچنین چرایی و چگونگی این رخدادها شدند. حسب اعلام وزارت کشور، این گزارش تهیه و تقدیم مدیر جمهوری شد. نکات قابل تأمل این گزارش چه بود؟

در این گزارش عوامل، بسترها، زمینه سازها، شتاب دهنده ها، محرکین و مسببین، آثار و نتیجه های آن همراه با پیشنهادهای ما در حوزه های فوق آمده هست. نشانه ما تهیه و ارائه یک جمع بندی کامل، دقیق و واقع بینانه بود و به همین جهت حتی از افرادی که بازداشت شده است بودند، نظرخواهی کرده و پرسیدیم دلایلشان، شرایطشان و خواسته ارزش چیست و چطور به صحنه اعتراض ها آمدند؟

نتیجه این بررسی ها چه بود؟

روزنامه کشور عزیزمان ایران با رحمانی فضلی وزیر کشور مصاحبه ای انجام داده است.بخشی از مصاحبه را می خوانید:

در خلال اعتراض ها و بعد از آن اینگونه عنوان شد فشارهای اقتصادی و مسائلی مثل بیکاری، وزن بالایی در شکل دادن اعتراض ها داشت. در حالی که این همه ماجرا نبود. نتیجه های تحقیقات میدانی نشان داد بیش از 60 درصد کسانی که در اعتراض ها حضور داشتند، شاغل بودند. در حالی که اگر بیکاری و درخواست شغل، عامل مهم اعتراض ها بود باید شمار بیکاران حاضر در اعتراض بسیار زیاد از این تعداد بود؛ یا اگر فشارهای اقتصادی بااهمیت ترین انگیزه بود، اعتراض ها باید در حاشیه شهرها دیده می شد؛ در حالی که این گونه نبود. همچنین گفته شد افرادی که از سمت مؤسسات مالی متضرر شده است اند، اکثریت جمعیت معترضان را تشکیل می دادند در حالی که آمار نشان می داد این افراد حضور بسیار اندکی در این اعتراض ها داشتند.

خب بعد عامل مهم چه بود؟ آیا جریان خاصی آن را هدایت می کرد؟

برخی نارضایتی ها هم در حوزه سیاسی، هم اقتصادی، هم اجتماعی و فرهنگی و امنیتی بود. همچنین ما در تحقیقات خود به هیچ وجه به شرکت یافتگی اعتراض ها نرسیدیم؛ به عبارت واضح تر به این نتیجه نرسیدیم که یک گروه، طیف و جناح یا معاندین و ضد انقلاب ها اعتراض ها را از بیرون سازماندهی کرده باشند.این حرف به معنای این نیست که معاندین و مخالفان از اعتراض ها سوء استفاده نکرده باشند چون هم در تشدید، هم در هدایت و هم جهت بهره برداری نهایت تلاش خود را کردند.

چند نفر در اعتراض ها شرکت داشتند؟

در تحقیقات خود به‌ شرکت یافتگی اعتراض‌های دی ماه نرسیدیم،حتی در مشهد / وزیر کشور

با حضور مکرر بعضی افراد، حدود 100 هزار نفر و بدون تکرار حدود 40 تا 45 هزار نفر. بنا به آمار دستگاه های میدانی، عموم مردم به اعتراض ها نپیوستند. هیچ جریان سیاسی ای نیامد؛ احزاب و گروه ها واقعاً نیامدند؛ کارگران نیامدند؛ اقلیت و اقوام نیامدند؛ دانشجویان نیامدند… شاخصه دیگر این اعتراض ها، ابعاد وسیع آن بود. ظرف یکی دو شب به 100 شهر رسید و در 42 شهر، درگیری داشتیم… این یافته ها بر اساس تحقیقات میدانی بود، ولی در بررسی های عمیق تر به عوامل دیگر که بستر مهم حوادث بودند می رسیم و متأسفانه هنوز هم در معرض آن حوادث هستیم.

این بسترها چیست؟

اول عوض کردن نسل هست؛ بعد از 39 سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد، با نسلی مواجهیم که در چارچوب نظام و ارزش های دینی، سلایق، باورها، تفکرات، اعتقادات، روابط، خواست ها، مطالبات و نیازهای متفاوتی دارد که حتماً باید به آن توجه کنیم، عدم توجه به این موضوع، موجب انباشتگی نارضایتی می شود و سرخوردگی هم بالاخره خودش را یک جا نشان می دهد. عنوان دیگر، عوض کردن سبک زندگی است.

روزنامه کشور عزیزمان ایران با رحمانی فضلی وزیر کشور مصاحبه ای انجام داده است.بخشی از مصاحبه را می خوانید:

یکی از نکات قابل تأمل در مناسبت های دی ماه این بود که اعتراض ها به شهر ها و شهرستان هایی کشیده شد که شاید خیلی ها اسم این شهرها را تا آن وقت نشنیده بودند.

چون سطح انباشتگی نارضایتی ها اوج رفته و عمومی شده است بود و در هر کجایی که امکان بروز پیدا می کرد، ابراز می شد وگرنه همان طور که گفتم شرکت یافتگی ندیدیم. باید واقعاً عبرت بگیریم، ولی به نظرم خیلی ها عبرت نگرفتند. باید عبرت بگیریم و به مردم باید احترام بگذاریم…

در تحقیقات خود به‌ شرکت یافتگی اعتراض‌های دی ماه نرسیدیم،حتی در مشهد / وزیر کشور

یکی دیگر از مسائلی که در خلال اعتراض ها و بعد از آن مطرح شد، نحوه مواجهه نیروی انتظامی با معترضان بود. آقای روحانی گفتند نیروی انتظامی بدون اسلحه به خیابان آمد و آرامش را به خیابان ها بازگرداند. مدیریت نیروها به چه شیوه ای بود تا هم آرامش به خیابان بازگردد و هم به تعبیری کار از دست خارج نشود؟

اعتراض های دی ماه در 100 شهر بود؛ معلوم نبود لیدرها چه کسانی هستند؛ عنوان اعتراض، سیاسی صرف نبود و در 40شهر به خشونت تبدیل شد. خیلی با سال 88 تفاوت می کرد. از یک جنس نبود. در مواجهه با این اعتراض ها نخستین تصمیم ما این بود که مردم به آن نپیوندند.

چگونه مانع پیوستن مردم شدید؟

محدودسازی کردیم. با گروه های متفاوت از جمله جریانات سیاسی، دانشجویی، کارگری، رسانه ای و کسانی که می توانند طرف قضیه باشند، صحبت کردیم تا این مسأله شدت یافتن نشود. دوم این که ما می دانیم مردم اگرچه پرسشها اقتصادی دارند، ولی اولویت اول شان، امنیت هست. هنگامی که اعتراض های دی ماه به خشونت و افراط کشیده شد، مردم صف ارزش را جدا کردند. بنده به عنوان مدیر شورای امنیت به معاون سیاسی صدا و سیما زنگ زدم و گفتم همه آنچه را که در خیابان ها اتفاق افتاده پخش کنید تا مردم ببینند اینهایی که در خیابان هستند، دنبال امنیت و اقتصاد و… نیستند. اگر خاطرتان باشد وقایع روز پنجشنبه شروع شد، ولی نخستین تصویرهای روز شنبه دو روز بعد پخش شد. هنگامی که به صدا و سیما گفتم پخش کنید، با تعجب پرسیدند: «آتش سوزی ها را هم نشان دهیم؟» گفتم: «اول آتش سوزی ها را نشان بدهید» چرا؟ چون معتقدیم مردم امنیت ارزش را دوست دارند و نمی خواهند امنیت به هم بخورد.

درباره بازداشتی های حوادث دی ماه آمار متعدد و متناقضی منتشر شد؛ علت این تناقض چه بود؟

از 700 تا 5 هزار نفر مطرح است که همه درست هست. هنگامی که ما می گوییم بازداشتی یعنی کسانی که حداقل یک شب را در بازداشت مانده اند. ولی عده ای در محل تجمعات بودند ولی جزو معترضان نبودند و3-2 ساعت بعد آزاد شدند.

برخی کانال ها و البته افرادی مثل علی مطهری عنوان کردند سرآغاز تجمعات در مشهد، هواداران یک صورت سیاسی بوده است؟

نه؛ این گونه نبود که یک جریان به صورت شرکت یافته آمده باشد. البته کانال هایی بود که به یک جریان سیاسی منتسب است و مطالب و تصویرهای را بازنشر می داد، ولی هنگامی که با آن جریان سیاسی صحبت کردیم گفتند که کار ما نبود؛ چون اگر می خواستیم فراخوان بدهیم در 50 کانالی که در اختیار داریم فراخوان می دادیم نه یک کانال.

با توجه به این که امروز پیگیری قضایی به پرونده متهمان خیابان پاسداران شروع می شود بفرمایید واقعیت ماجرای دراویش در خیابان پاسداران پایتخت کشور عزیزمان ایران چه بود؟

ماجرای خیابان پاسداران پایتخت کشور عزیزمان ایران یک طراحی و توطئه بود تا با جنبش و ترساندن و ایجاد اغتشاش های محلی عنوان را به مناطق متفاوت کشانده و دامنه آن را تا سطح ملی گسترش دهند و کشور را متلاطم کنند، اخبار دقیقی داریم که افراطیون این جریان به دنبال کشته سازی بودند تا با دادن کشته بتوانند انگیزه مورد نیاز را جهت جنبش ایجاد کنند ولی نیروی انتظامی با درایت و دادن وقت و با مذاکرات و با همه اقداماتی که ناشی از تحقق خرد ورزی، هوشمندی و احساس مسئولیت این نیرو بود تلاش کرد این عنوان اتفاق نیفتد.

برای ما غیر قابل باور بود یک خشونت طلب افراطی پشت یک ماشین می نشیند و انسان های بی گناهی که مطلع از اطراف خودشان نیستند ماشین را به طرف آنها هدایت کند که نمونه این عملیات ها را در جریان خشونت طلب افراطی داعش دیده ایم. معدود افرادی که به ظاهر از عرفان و دل و علاقه و آزادی صحبت می کنند به طور وحشیانه ای با خنجر و دشنه و شمشیر وارد شدند و ما خواستیم تا صف اکثریت این جریان از صف اقلیت آنها جدا باشد.

ما انتظار داشتیم و داریم که جریان اکثریت با عقلانیت و منطق و درایت، این جریان اقلیت افراطی را شناسایی کنند و صف خود را از آنها جدا کنند وگرنه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و نیروهای امنیتى و انتظامى در برخورد با خشونت و افراط لحظه ای تردید نمی کنند. بعد از خویشتن داری، مدارا و مدیریت و برنامه ریزی صحیحى که نیروی انتظامی و شورای تأمین در پایتخت کشور عزیزمان ایران در آن شب ها به عمل آورد و با هدایت هایی که صورت گرفت، عنوان به نحو مطلوبی ساماندهی شد.

این که نیروی انتظامی بخواهد با یک غائله اى با صد یا هزار نفر را به عنوان کسانی که به حقوق عمومی تجاوز می کنند و امنیت عمومی را مورد خدشه قرار می دهند و موجب نارضایتی مردم می شوند برخورد سریع و قاطع کنند کار بسیار راحت اى است ولی می دانستیم که آنها به دنبال چه هستند بنابر این نیروی انتظامی وقت داد و کار اطلاعاتی دقیق کرد و تمام سرشاخه های اینها را شناسایی کرد و درست در زمانی که اتمام حجت ها بر همه اینها تمام شد ظرف ۱۰ تا ۱۵ دقیقه نیروی انتظامی وظیفه خود را انجام داد.

ما اقتدار را در خرد و عقلانیت می دانیم ما اقتدار و دلیری را در کم کردن هزینه ها می دانیم.

واژه های کلیدی: امنیت | سیاسی | اعتراض | اعتراض | خیابان | تحقیقات | نیروی انتظامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz